Styre

Verv

Navn, trykk på navnet for å sende mail!

Telefon

Styreleder

91636029

Nestleder

47457086

Sekretær

91552737

Kasserer

95720485

Styremedlem

47756618

Styremedlem

Per Våtvik

95110954

Styremedlem

99486787
1. Varamedlem

Morten Østenå

2. Varamedlem

48126955

3. Varamedlem

41221899