Nyheter

Nyheter

Siste nytt!


Endring av regler for tildeling av sommerhytter:

Etter tildeling av hytte etter 15. mai vil det bli som vanlig anledning å søke på hytte i de ledige ukene, men man får ikke tildelt hytten før det er 3 uker til leiedato.

Dette er samme ordning som har vært på Svanstul i alle år.

Bilde1

Ekstraordinært årsmøte!


Fredag 3. juni 2022

I det gamle elektroverkstedet på Klosterøya kl 18:00

Sak: Hytte 8 


  Hyttestyret
Økning i leiepriser!


I henhold til årsmøtevedtaket har styret justert leieprisene.

Prisene er da som følger: Hyttene på Svanstul Sandøya på Arøya koster nå 2200,- pr. uke inkludert strøm

Som vanlig halv pris i helgen, henholdvis 1100,-

På Svanstul koster bomkortet kr. 95,- og en sekk ved koster kr. 80,-


Mvh

HyttestyreApril 2022

Nå er det på tide med dugnad på hyttene igjen.


Det som skal gjøres er vasking av hyttene, generell vedlikehold og rydding av busker og trær.


Dugnaden på Sandøya blir 6. og 7. mai

På Lille Arøya er dugnaden 13. til 15. mai.

Ta kontakt hvis du har anledning til å bidra.


Sandøya: 951 10 954

Lille Arøya: 994 86 787


Mvh

Styret

RECENT

Husk søknadsfristen for å leie hytte sommeren 2024 er 15. mai.

 

Mvh

Styret.

Etter en uke med dugnad er nå hyttene åpne for utleie!

Mange har deltatt i årets dugnad😊 Alle hyttene har blitt vasket, doer har blitt tømt og det har blitt støpt ny søyle under brygga på hytte 7.

Vi har tatt med mye søppel som har blitt samlet under hyttene, tror vi fant 6-7 gamle rustne griller… vi må nok bli flinkere til å ta med søppel hjem.

En stor takk til alle som har hjulpet til😊


Mai 2020

Nå er det på tide med dugnad på hyttene på Lille Arøya igjen.

Pga smittefare kan vi ikke reise så mange ut samtidig, så vi sprer dugnaden ut over hele uke 19, fra 4 – 10 mai.

Det som skal gjøres er vasking av hyttene, frakte en del søppel i land og generell vedlikehold av alle hyttene.

Ta kontakt med Stian hvis du har anledning på tlf. 99486787.


Mai 2020

Økning i leiepriser!

I henhold til årsmøtevedtaket har styret justert leieprisene.
Prisene er da som følger: Svanstul, hytte 2 og 3 på Sandøya og hytte nr 5 på Arøya koster nå 1700,- pr. uke.
Hytte nr 7 og 8 på Arøya koster nå 1200,- pr uke, hytte nr 6 på Arøya koster 1000,- pr uke.
Som vanlig halv pris i helgen.

Mvh
Hyttestyre

Årsmøte!


Styret er usikre om og når vi kan få gjennomført årsmøte for året 2020.

Vi velger derfor å legge ut årsberetning og regnskap for 2020 her på hjemmesiden.

Ber medlemmene som ønsker å kommentere beretningen eller har merknadder til regnskapet om å kontakte Jan Grini.
Mvh

Styret

- Union Sommerboliger

På grunn av Corona situasjonen ser styret seg nødt til å utsette årsmøtet, vi vil komme tilbake med mer infoformasjon når smitten er mer under kontroll.


Er du uenig denne avgjørelsen tar du kontakt og informerer oss om det.

 

Mvh

Styret.

Info fra styret.                                                                                       August 2020

 

Nå går sommeren dessverre mot slutten, og vi kan se at det har vært god utleie på våre hytter.

Salget av hytte 6 er gjennomført for å sikre likviditeten i foreningen. Arbeidet rundt dette ble utført av EiendomsMegler 1 Skien. Styret var enstemmig rundt salget av hytta.

ØPD er nå ferdig med å legge ut vann og avløp på de forskjellige øyene.

Det er lagt rør til alle hyttene våre, men det er bare hytte 5 som blir koblet på i denne omgangen.

Pumpetanken er på plass under hytta, men det blir en del arbeid rundt det elektriske anlegget da sikringsskapet er for lite og må byttes ut.

Styret tar sikte på at alt er klart til neste sommer.

 

Hilsen

Styret